Hoe beheerst u het biljarten in slechts enkele weken?

Hoe beheerst u het biljarten in slechts enkele weken?
Biljard is een van de meest populaire recreatiespellen die verspreid zijn in high-end kringen en luxueuze samenlevingen, en het heeft elementen van spanning, opwinding en nauwkeurigheid op basis van spier- en nerveuze compatibiliteit. In de volgende regels behandelen we de meest prominente aspecten van dit spel.

Biljart is een van de bekendste bordspellen ter wereld. Deze game heeft speciale kenmerken omdat het nerveuze en gespierde compatibiliteit van beide spelers vereist voor nauwkeurig richten en winnen. Tot dusver is er geen nauwkeurig historisch bewijs voor de eerste uitvinder van dit spel, maar er zijn veel aanwijzingen dat Europa de oorsprong is van die sport gedurende bijna vijf of zes eeuwen.

Ongeacht de controverse over dat onderwerp, heeft dit spel de afgelopen eeuwen en decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt totdat het in zijn huidige vorm kristalliseerde en daarom werden de sportfederaties voor dat spel die zich bezighielden met het organiseren van hun eigen toernooien op regionaal, continentaal en mondiaal niveau opgericht naast het uitoefenen op het niveau van hobby op luxe basis En luxe in high-end sociale kringen.

In dit artikel bespreken we in detail de belangrijkste zaken met betrekking tot dit spel in termen van de verspreiding over de hele wereld en de belangrijkste kenmerken, componenten en wetten.

Biljartspel over de hele wereld

Biljartspel over de hele wereld
Biljart heeft zich over de hele wereld verspreid dankzij de elementen van spanning, opwinding en plezier die ermee gepaard gaan, en het is geen wonder dat het later een spel werd van koningen, prinsen en leden van de hogere klassen in samenlevingen.

De populariteit van dit spel wordt toegeschreven aan het feit dat het een grote mentale, gespierde en nerveuze inspanning vereist, omdat het gebaseerd is op verschillende technische en discretionaire regels op basis waarvan de winnaar en de verliezer worden bepaald.

En met het verstrijken van de jaren is het spel verschoven van het niveau van hobby naar het niveau van professionaliteit, waar veel instellingen en federaties zijn opgericht die de kampioenschappen van het spel organiseren, hun wetten ontwikkelen en hun spelers sponsoren. Het lijdt geen twijfel dat biljarten een van de meest populaire spellen is waarin spelers strijden om leuke, vermakelijke, spannende en spannende tijden door te brengen.

De definitie van biljarten

Het biljartspel bestaat uit een rechthoekige groene tafel verspreid over de ribben en hoeken met gaasvakken om ballen naar binnen te laten vallen. En er worden twee dunne stokjes gebruikt om te slaan, wat nauwkeurigheid vereist bij het fotograferen. Het aantal ballen is vijftien kleine ballen.

Waaronder zeven gekleurde ballen genummerd van 1 tot 7 en zeven andere ballen met gekleurde lijnen genummerd van 9 tot 15 naast een zwarte bal met het nummer 8. Er is een kleine witte bal zonder nummers die wordt gebruikt om de slagen te richten op Andere ballen.

Biljartwetten

Het lijdt geen twijfel dat het biljart in de loop van de tijd veel veranderingen heeft ondergaan met betrekking tot de wetten en speelmethoden, maar momenteel zijn er overal ter wereld gevestigde en bekende regels waar iedereen met een passie voor dit spel bekend mee is.

In de volgende punten zullen we de belangrijkste algemene regels en wetten voor deze recreatieve sport in detail bekijken, beginnend bij het startpunt en het doorgeven van de bepalingen van het verloop van de wedstrijd tot de bepaling van de winnaar en de verliezer.

Start slag en lijn ballen op

Start slag en lijn ballen op
Aan het begin van de wedstrijd worden de ballen opgesteld in een plastic driehoek van legale afmetingen die in het laatste derde deel van de tafel wordt geplaatst, zodat de ballen er in een hiërarchische vorm in de volgorde van 5 - 4 - 3 - 2 - 1 van de basis naar de bovenkant worden geplaatst, en op een manier die de ballen van effen kleuren en ballen met lijnen mengt Kleurrijk.

Vervolgens wordt de plastic driehoek verwijderd, zodat de ballen alleen in een hiërarchische vorm worden opgesteld en een van de spelers de witte bal met zijn eigen stok naar de bovenkant van de piramide wijst.

Bestaande uit ballen die in de individuele bal op de bovenkant van de driehoek botsen en vervolgens zorgt deze botsing ervoor dat de ballen over de tafel worden verdeeld Bij variërende afstanden kan dit ertoe leiden dat sommige ballen in de vakken aan de zijkanten van de tafel vallen en de startslag wordt alleen herhaald als de zwarte bal met het nummer 8 valt.

Het verloop van de wedstrijd

Het verloop van de wedstrijd
Het biljartspel begint met een aftrap, wat ertoe leidt dat sommige ballen in de zakken komen en minstens 4 ballen aan één kant van de tafel verdelen. In het geval dat dit niet lukt, mag de andere concurrerende speler de huidige status van de tafel naar eigen goeddunken accepteren of de ballen opnieuw uitlijnen en de startslag herhalen. In het geval van het invoeren van de witte bal blijven alle ballen die in de zakken vielen hetzelfde, behalve voor bal nummer 8, in welk geval de andere deelnemer het recht heeft om de witte bal uit te nemen en het initiatief te nemen.

Het lijdt geen twijfel dat de val van de bal 8 als gevolg van de startslag een patstelling is voor de slagman, omdat het nodig is om de startslag opnieuw uit te lijnen en te herhalen of de bal uit de zak te halen en verder te spelen op de huidige situatie, en de patstelling wordt smaller als de witte bal ook valt in combinatie met het zwarte kogellager nummer 8 Waar je de aftrap en de eerste opstelling kunt teruggeven of de twee ballen eruit kunt halen en zwart op een van de vitale punten van de tegenstander kunt zetten en hem de initiatiefschop kunt geven.

Kies de ballencategorie

Na overeenstemming te hebben bereikt over de uiteindelijke status van de ballenverdeling, kiezen beide spelers de gewenste groep voor elke speler, een van hen kiest de ballen met effen kleuren en de ander kiest de ballen met gekleurde lijnen.

Daarna proberen beide spelers hun eigen groep binnen de zakken te betreden zonder de zwarte bal met het nummer 8 in te voeren, omdat dit leidt tot het direct verliezen van de ronde. Nadat ze klaar zijn met het inbrengen van hun ballen, begint de rotatie de zwarte bal te raken met de witte bal totdat een van de spelers erin slaagt om hem te laten vallen.

Verkeerde straf

In het geval dat fouten worden gemaakt door een van de spelers, heeft de deelnemer het recht om de witte bal te bemachtigen en deze op de plaats te plaatsen die hij in zijn voordeel acht, en stelt hem in staat om te profiteren van de staking, zoals het uit de tafel springen van ballen tijdens de correctie, waarbij die ballen worden uitgesloten van het spel en de witte bal wordt overgedragen aan de andere speler zoals vermeld.

Verliesgevallen

De speler verliest van het biljartspel als hij de volgende fouten maakt:

  • Laat de zwarte bal in een van de zakken vallen voordat de lege plekken van de ballen voor de speler klaar zijn.
  • Laat de zwarte bal vallen in combinatie met de val van de laatste bal uit de spelersgroep.
  • De zwarte bal tijdens de wedstrijd om welke reden dan ook van de tafel laten springen.

Laat de zwarte bal in een vooraf gedefinieerde zak vallen.

Tips voor spelers

Spelers moeten tijdens het biljarten de volgende tips volgen om de kans op verlies te verkleinen en de kans om het spel te winnen te vergroten:

  1. Wees geduldig en kalmeer de zenuwen om nauwkeurig te kunnen richten.
  2. Moet niet haasten om het doelvak te kiezen voordat de algemene situatie en de positie van de huidige ballen is beoordeeld om fouten te voorkomen.
  3. De slagkracht moet nauwkeurig worden geschat, zodat deze niet zwak is, zodat hij de bal leidt zonder de vereiste blessure te bereiken, of te sterk is om van de tafel te springen, wat leidt tot een juridische fout en het opleggen van de straf voor het overdragen van het vrije initiatief aan de tegenstander.

Zo hebben we het biljartspel belicht en de belangrijkste aspecten van dit interessante spel behandeld in termen van basiscomponenten en de meest prominente wetten en regels, evenals een scenario voor de voortgang van het spel gevisualiseerd.

Het lijdt geen twijfel dat deze game meer moet worden behandeld, maar deze uitgebreide recensie is een basisintroductie en een adequate samenvatting van alles wat met deze game te maken heeft.

Een reactie posten

0 Reacties